Dyrebar Omsorg Junior

Vi tilbyr GRATIS kurs til alle barn og unge!🐓🐕🐑🐥🐩🐹🐰🐭🐱

Det er faktisk et mål i læreplanen at elever etter 4. klasse skal kunne samtale om hva god dyrevelferd er. Derfor ønsker Dyrebar Omsorg Junior å tilby de yngste tilgang på informasjon gjennom et kort lite kurs vi håper inspirer de til å lære mer om dyrene vi lever med.

Det er utrolig viktig å lære de minste at dyr også har følelser! I sin omgang med dyret, lærer barna selvtoleranse og selvkontroll.

Hva er Dyrebar Omsorg Junior:

Dyrebar Omsorg Junior ble startet på initsiativ fra Rigmor Olsen 9år gammel. Hun ønsket å samle barn til å jobbe med og formidle kunnskap om dyr og dyrevelferd. Rigmor har mor som er etolog og far som har jobbet som politihundfører. Med ung kreativitet og kunnskapen hun har vokst opp med, har hun allerede fått Dyrebar Omsorg Junior til å samle mange barn til å utvikle et konsept som jobber for både barn og dyr. Dette konseptet er under stadig utvikling og gir barn et sted  hvor de kan bidra i samtalen og tidlig lære viktig kunnskap om de dyrene vi lever med og som også er en viktig del av samfunnet i dag og i fremtiden.

Dyrebar Omsorg ønsker å opplyse de yngste i samfunnet om god dyrevelferd og dyrenes terapautiske funksjoner. Vi ønsker å fokusere på et sunt og viktig forhold mellom dyr og mennesker så tidlig som mulig. Det er faktisk et mål i læreplanen at elever etter 4. klasse skal kunne samtale om hva god dyrevelferd er. Derfor ønsker Dyrebar Omsorg å tilby de yngste tilgang på informasjon gjennom et kort lite kurs vi håper inspirer de til å lære mer om dyrene vi lever med.

Dyrevelferd

I Norge har vi heldigvis ganske mye kunnskap om dyrevelferd, og i tillegg til at enkelte politidistrikt har et eget dyrepoliti, har vi et uavhengig organ som skal vurdere prinsipielle etiske forhold rundt dyrehold, bruk av dyr og menneskers forhold til viltlevende dyr. Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet. Rådet for dyreetikk har skrevet en flott barnebok som forteller om dyrehold og dyrevelferd, og denne boken er sendt ut til hvert skolekontor i hele landet. De har også en fin hjemmeside hvor du kan kjøpe boka, eller lære mer om hva dyrevelferd er. Les mer her.

Showing all 2 results